Language of document :

2007. július 6-án benyújtott kereset - Gering kontra Europol

(F-68/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Radolf Gering (Hága, Hollandia) (képviselő: P. de Casparis ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007. április 5-én hozott, 2007. április 10-én közölt, panaszt elbíráló határozatot, valamint szükség szerint a 2007. április 27-i szerződés besorolásról szóló részét is;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt:

fő követelésként arra, hogy fizessen a felperesnek 2003. augusztus 1-jétől kezdve a 4.2. besorolási fokozatnak - illetve ha a Közszolgálati Törvényszék szükségesnek ítéli, a 4.1. besorolási fokozatnak - megfelelő illetményt;

másodlagosan arra, hogy fizessen a felperesnek 2004. augusztus 1-jétől kezdve a 4.6. besorolási fokozatnak, 2005. augusztus 1-jétől kezdve a 4.8. besorolási fokozatnak, és 2007. augusztus 1-jétől kezdve a 4.9. besorolási fokozatnak megfelelő illetményt;

a Közszolgálati Törvényszék az Europolt kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes többek között az Europol 2007. április 5-i határozatának és munkaszerződése 2007. április 24-i módosításának azt a részét vitatja, amelyben besorolását csak 2004. december 1-jétől, és nem pedig felvételének időpontjától, 2003. december 1-jétől állapították meg a 4. besorolási fokozat 2. fizetési fokozatában.

A felperes előadja, hogy az Europolnak be kellett volna tartania a személyi állomány tagjai illetménye és besorolása egyenlőségének elvét. Az Europol álláspontja szerint ugyanis annak a határozatnak, amellyel a felperest csak 2004. december 1-jétől, és nem pedig felvételének időpontjától, 2003. december 1-jétől sorolták a magasabb besorolási fokozatba, az az indoka, hogy a felperes csupán ekkortól kezdve látott el a 4. besorolási fokozatba tartozó egységvezető munkaköréhez hasonló terjedelmű és hasonló felelősséggel járó feladatokat ellátni. Ezt a felperes vitatja, és azt állítja, hogy az Europol nem adott magyarázatot arra, miben különböztek az általa 2003. december 1-jétől 2004. december 1-jéig ellátott feladatok a többi egységvezető feladataitól. Emellett az Europol nem bizonyította olyan tények, körülmények fennforgását, amelyek azt mutatnák, hogy akár a felperes munkaköri feladatainak terjedelme, akár az azokkal járó felelősség elmaradt volna a többi egységvezető munkakörére jellemzőktől.

____________