Language of document :

2007 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje Gering prieš Europolą

(Byla F-68/07)

Proceso kalba: olandų

Šalys

Ieškovas: Radolf Gering (Haga, Nyderlandai), atstovaujamas advokato P. de Casparis

Atsakovas: Europos policijos biuras (Europolas)

Ieškovo reikalavimai

panaikinti 2007 m. balandžio 5 d. sprendimą dėl skundo, nusiųstą 2007 m. balandžio 10 d., ir, jei reikia, 2007 m. balandžio 24 d. sutartį, kiek ji susijusi su priskyrimu lygiui ir pakopos suteikimu;

priteisti iš Europolo:

- pirma: nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d. ieškovui sumokėti 4 lygio 2 pakopą atitinkantį atlyginimą arba, jei Pirmosios instancijos teismas manytų tai esant tinkama, 4 lygio 1 pakopą atitinkantį atlyginimą;

- nepatenkinus šio prašymo: nuo 2004 m. rugpjūčio 1 d. ieškovui sumokėti 4 lygio 6 pakopą atitinkantį atlyginimą, nuo 2005 m. rugpjūčio 1 d. ieškovui sumokėti 4 lygio 8 pakopą atitinkantį atlyginimą, o nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. jam sumokėti 4 lygio 9 pakopą atitinkantį atlyginimą;

priteisti iš Europolo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas ginčija 2007 m. balandžio 5 d. Europolo sprendimą ir 2007 m. balandžio 24 d. priedą prie jo darbo sutarties, kiek šiais aktais jis priskirtas 4 lygiui ir jam suteikta 2 pakopa nuo 2004 m. gruodžio 1 d., o ne nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d. - jo įdarbinimo dienos.

Ieškovas tvirtina, kad nustatydamas savo personalo atlyginimus ir priskirdamas lygiui bei suteikdamas pakopą Europolas turėjo laikytis vienodo požiūrio principo. Iš tiesų, Europolo teigimu, sprendimą ieškovą priskirti aukštesniam lygiui nuo 2004 m. gruodžio 1 d., o ne nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d., pateisina tai, kad tik nuo 2004 m. gruodžio 1 d. ieškovas pradėjo vykdyti veiklą, panašią į 4 lygiui priskirtų skyriaus vadovų vykdomą veiklą, ir susijusią su analogiško pobūdžio atsakomybe. Ieškovas su tuo nesutinka ir teigia, kad Europolas nepaaiškino, kuo užduotys, kurias jis atliko nuo 2003 m. rugpjūčio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 1 d., bei su jomis susijusi atsakomybė skyrėsi nuo kitų skyriaus vadovų atliktų užduočių ir turėtos atsakomybės. Be to, Europolas nenurodė faktų ir aplinkybių, iš kurių būtų matyti, kad ieškovo veikla buvo mažiau intensyvi ir (arba) buvo susijusi su mažesne atsakomybe, negu skyrių vadovų.

____________