Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 6. jūlijā - Gering/Eiropols

(lieta F-68/07)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Radolf Gering, Hāga (Nīderlande) (pārstāvis - P. de Casparis, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, kas par sūdzību pieņemts 2007. gada 5. aprīlī un izsniegts 2007. gada 10. aprīlī, un, ja nepieciešams, atcelt arī 2007. gada 24. aprīļa līgumu, ciktāl tas attiecas uz klasificēšanu;

piespriest Eiropolam

galvenokārt, pārskaitīt prasītājam darba algu, kas atbilst 4.2 pakāpei vai, ja Civildienesta tiesa uzskatītu par nepieciešamu, 4.1 pakāpei, kopš 2003. gada 1. augusta;

pakārtoti, pārskaitīt prasītājam darba algu, kas atbilst 4.6 pakāpei, kopš 2004. gada 1. augusta, darba algu, kas atbilst 4.8 pakāpei, kopš 2005. gada 1. augusta, un darba algu, kas atbilst 4.9 pakāpei, kopš 2007. gada 1. augusta;

piespriest Eiropolam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs apstrīd Eiropola 2007. gada 5. aprīļa lēmumu, kā arī sava darba līguma 2007. gada 24. aprīļa pielikumu, ciktāl šajos aktos viņa klasifikācija 4. pakāpes 2. līmenī ir veikta no 2004. gada 1. decembra, nevis 2003. gada 1. augusta, dienas, kad viņš tika pieņemts darbā.

Prasītājs apgalvo, ka Eiropolam, nosakot darbinieku atalgojumu un klasifikāciju, bija jāievēro vienlīdzības princips. Saskaņā ar Eiropola viedokli lēmums prasītāju klasificēt augstākā pakāpē no 2004. gada 1. decembra, nevis no 2003. gada 1. augusta esot pamatots ar to, ka tikai no minētā datuma prasītājs esot sācis pildīt darbības, kuras atbilst 4. pakāpē klasificēto nodaļu vadītāju darbam un ietver līdzīgu atbildību. Prasītājs šo apgalvojumu apstrīd un apgalvo, ka Eiropols neesot paskaidrojis, kā uzdevumi un atbildība, kas viņam bija laikā no 2003. gada 1. augusta līdz 2004. gada 1. decembrim, atšķīrās no citu nodaļu vadītāju uzdevumiem un atbildības. Turklāt Eiropols neesot pierādījis faktus un apstākļus, kas liecinātu, ka prasītāja darbība bija mazāk intensīva un/vai ietvēra mazāku atbildību nekā citu nodaļu vadītāju darbība.

____________