Language of document :

Acţiune introdusă la 6 iulie 2007 - Gering/Europol

(Cauza F-68/07)

Limba de procedură: olandeza

Părţile

Reclamant: Radolf Gering (Haga, Țările de Jos) (reprezentant: P. de Casparis, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol)

Concluziile reclamantului

anularea deciziei din 5 aprilie 2007 referitoare la reclamația reclamantului, comunicată la 10 aprilie 2007, și, în măsura în care acest lucru este necesar, anularea și a contractului din 24 aprilie 2007 în ceea ce privește încadrarea;

obligarea Europol:

în principal: la plata către reclamant, începând cu 1 august 2003, a unui salariu corespunzător gradului 4.2 sau, dacă Tribunalul apreciază în acest sens, a unui salariu corespunzător gradului 4.1;

în subsidiar: la plata către reclamant, începând cu 1 august 2004, a unui salariu corespunzător gradului 4.6, începând cu 1 august 2005, a unui salariu corespunzător gradului 4.8 și, începând cu 1 august 2007, a unui salariu corespunzător gradului 4.9;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul contestă în principal decizia Europol din 5 aprilie 2007 și actul adițional din 24 aprilie 2007 la contractul de angajare, întrucât respectivele acte au stabilit încadrarea sa în gradul 4 treapta a 2-a începând cu 1 decembrie 2004 și nu începând cu 1 august 2003, data la care a fost recrutat.

Reclamantul arată că Europol ar fi trebuit să respecte principiul egalității în ceea ce privește remunerarea și încadrarea membrilor personalului său. Într-adevăr, potrivit Europol, decizia de a-l încadra pe reclamant într-un nivel superior începând cu 1 decembrie 2004, și nu începând cu 1 august 2003, este motivată de faptul că doar începând de la data respectivă reclamantul a început să îndeplinească activități de o importanță similară celor desfășurate de șefii de unitate încadrați în gradul 4 și care presupun responsabilități similare. Reclamantul contestă această afirmație și susține că Europol nu ar fi explicat prin ce se deosebeau sarcinile și responsabilitățile pe care le-a exercitat în perioada 1 august 2003 - 1 decembrie 2004 de cele ale altor șefi de unitate. În plus, Europol nu ar fi demonstrat existența faptelor și a împrejurărilor care să arate că activitățile reclamantului erau mai puțin intense și/sau presupuneau mai puține responsabilități decât cele ale altor șefi de unitate.

____________