Language of document :

Tožba, vložena 6. julija 2007 - Gering proti Europolu

(Zadeva F-68/07)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Radolf Gering (Haag, Nizozemska) (zastopnik: P. de Casparis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predlogi tožeče stranke

razglasi naj se ničnost odločbe, ki je bila glede pritožbe izdana 5. aprila 2007 in poslana 10. aprila 2007, ter kolikor je potrebno tudi ničnost pogodbe z dne 24. aprila 2007, kar zadeva razvrstitev;

Europolu naj se naloži:

    primarno: da tožeči stranki od 1. avgusta 2003 izplača plačo, ki ustreza nazivu 4.2, ali če Sodišče za uslužbence meni, da je potrebno, plačo, ki ustreza nazivu 4.1;

    podredno: da tožeči stranki od 1. avgusta 2004 izplača plačo, ki ustreza nazivu 4.6, od 1. avgusta 2005 pa plačo, ki ustreza nazivu 4.8 in od 1. avgusta 2007 plačo, ki ustreza nazivu 4.9;

-    Europolu naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka izpodbija zlasti odločbo Europola z dne 5. aprila 2007 in dodatek z dne 24. aprila 2007 k njeni pogodbi o zaposlitvi, v delu, v katerem je bila z navedenimi akti razvrščena v naziv 4, plačilni razred 2, od 1. decembra 2004, in ne od 1. avgusta 2003, ko se je zaposlila.

Tožeča stranka navaja, da bi Europol moral spoštovati načelo enakosti pri plačilu in razvrstitvi svojega osebja. Po mnenju Europola je temelj odločbe o razvrstitvi tožeče stranke na višji položaj od 1. decembra 2004 in ne od 1. avgusta 2003 v tem, da je tožeča stranka začela opravljati naloge, ki so po obsegu enake nalogam vodij enot, razvrščenih v naziv 4, in ki vsebujejo enake odgovornosti, šele od navedenega datuma. Tožeča stranka izpodbija to tezo in zatrjuje, da naj Europol ne bi pojasnil, v čem naj bi se naloge, ki jih je opravljala v obdobju od 1. avgusta 2003 do 1. decembra 2004, razlikovale od nalog drugih vodij enot. Poleg tega Europol naj ne bi dokazal dejstev in okoliščin, ki bi kazale, da so bile naloge tožeče stranke manj zahtevne oziroma da so obsegale manj odgovornosti od nalog drugih vodij enot.

____________