Language of document :

2007 m. liepos 27 d. pareikštas ieškinys byloje Boudova ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-78/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Stanislava Boudova. (Liuksemburgas, Liuksemburgas) ir kiti, atstovaujama advokato M.-A. Lucas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2006 m. rugsėjo 23 d. numanomą Komisijos sprendimą, patvirtintą 2006 m. rugsėjo 23 d. Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro (OPOCE) generalinio direktoriaus laišku, atmesti 2006 m. gegužės 23 d. ieškovų prašymą, kuriuo buvo prašoma:

Persvarstyti sprendime priimti juos į tarnybą pareigūnais stažuotojais nurodytą jų paskyrimą į B*3 lygį ir nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos juos paskirti į B*6 lygį.

Šiuo pagrindu atstatyti jų karjerą nuo tapimo pareigūnais stažuotojais iki tada kai bus priimtas toks sprendimas.

Sumokėti atlyginimo, kurį jie būtų gavę jei būtų paskirti į B*6 lygį ir atlyginimo, kurį jie gavo paskirti į B*3 lygį, skirtumą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovai nurodo, kad jie Komisijoje buvo įdarbinti pagalbiniais darbuotojais prieš įsigaliojant 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentui (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiam Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas1, į korektorių vietas OPOCE viduje rengiantis plėtrai ir tam, kad į šias vietas būtų priimti bendrųjų konkursų laureatai.

Prieš gegužės 1 d. sėkmingai sudalyvavę B5/B4 lygiams paskelbtuose bendruosiuose konkursuose šioms vietoms užimti ieškovai buvo priimti į tarnybą pagal po šios datos paskelbtus rezervo sąrašus. Jie buvo paskirti į B*3 pareigų grupę vadovaujantis Pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau - Nuostatų) XIII priedo 12 straipsnio 3 dalimi.

Ieškovai teigia, kad ieškinys yra priimtinas, nors jie per Nuostatuose nustatytą terminą nepadavė skundų dėl sprendimų nustatyti jų pareigų lygį, dėl naujo svarbaus fakto. Tai yra 2006 m. vasario 13 d. Parlamento biuro sprendimas paskirtį į tokį lygį laikinus tarnautojus, kurie pareigūnais tapo po 2004 m. gegužės 1 d. pagal išorinius konkursus, į kurį jie būtų paskirti jei būtų paskirti pareigūnais prieš šią datą.

Ieškovai mano, kad šiuo Parlamento pareigūnų perkėlimu į kitą lygį jie yra diskriminuojami ir galvoja, kad ir jie turėtų būti taip traktuojami, nes teigia, kad iš tiesų jie buvo įdarbinti laikinaisiais pareigūnais, o ne pagalbiniais darbuotojais. Iš tiesų, jų teigimu, jų sutartims taikomas kitiems tarnautojams taikomų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnis, o ne 3 a straipsnis, nes jie turėjo užimti laikinai laisvas darbo vietas, o ne pakeisti pareigūnus ar laikinuosius tarnautojus, kurie laikinai negalėjo eiti savo pareigų. Subsidiariai, ieškovai teigia, kad net ir darant prielaidą, kad jie buvo įdarbinti kaip pagalbiniai darbuotojai, jų padėtis, visais atvejais, buvo analogiška laikinųjų tarnautojų padėčiai.

Grįsdami savo ieškinį ieškovai nurodo vienintelį pagrindą grindžiamą Nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 3 ir 4 dalių bei 12 straipsnio 3 dalies, aiškinamų taikant vienodo požiūrio principą, pažeidimu. Konkrečiai Nuostatų XIII priedo 5 straipsnio 4 dalis turėtų būti aiškinama taip, kad ji yra taikoma laikiniesiems tarnautojams, išorinio konkurso pagrindu paskirtiems pareigūnais, ir todėl šiai darbuotojų kategorijai pareigų lygis negali būti nustatomas pagal Nuostatų XIII priedo 12 straipsnio 3 dalį.

____________

1 - OL L 124 2004 4 27, p. 1