Language of document :

Kanne 6.8.2007 - Barbin v. parlamentti

(Asia F-81/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Parlamentin tekemä päätös olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AD 12 vuoden 2006 ylennyskierroksella on kumottava.

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja väittää, että ylennystä sääntelevien parlamentin sisäisten määräysten mukaan palkkaluokassa AD 11 ollaan keskimäärin neljä vuotta. Kantaja, joka on luokiteltu tähän palkkaluokkaan 1.4.2001 lähtien, on saavuttanut suositusrajan, jotta hänet voidaan ylentää palkkaluokkaa AD 12 vuoden 2006 ylennyskierroksella. Lisäksi ylennyskomitea on merkinnyt hänen nimensä niiden virkamiesten luetteloon, joita suositellaan ylennettäväksi mainittuun palkkaluokkaan kyseisellä ylennyskierroksella.

Kantajan mukaan nimittävä viranomainen ei ole esittänyt mitään sellaista seikkaa, joka oikeuttaisi ylennyksen epäämisen, ja se on siten laiminlyönyt perusteluvelvollisuuden. Lisäksi riidanalainen päätös perustuu päätökseen, joka oli riidan kohteena asiassa F-44/071 ja jossa kantajalle myönnettiin ainoastaan yksi ylennyspiste. Lopuksi kantaja vetoaa Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 1 d artiklaan.

____________

1 - EUVL C 155, s. 45.