Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 6. augustā - Barbin/Parlaments

(lieta F-81/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Florence Barbin, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen un E. Marchal, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītājas prasījumi:

atcelt Parlamenta lēmumu par prasītāja nepaaugstināšanu AD 12 pakāpē 2006. gadā;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja norāda, ka saskaņā ar Parlamenta iekšējiem noteikumiem attiecībā uz paaugstināšanu vidējais ilgums AD 11 pakāpē ir četri gadi. Prasītāja, kurai šī pakāpe ir piešķirta kopš 2001. gada 1. aprīļa, sasniedza minēto slieksni, lai 2006. gadā tiktu paaugstināta AD 12 pakāpē. Turklāt, Paaugstināšanas komiteja ierakstīja viņas uzvārdu paaugstināšanai minētajā pakāpē ieteikto ierēdņu sarakstā attiecīgajam gadam.

Pēc prasītājas domām iecēlējinstitūcija nav sniegusi nevienu paaugstināšanas atteikumu pamatojošu elementu, kā arī ir pārkāpusi pienākumu norādīt pamatojumu. Turklāt, apstrīdētais lēmums ir pamatots ar lēmumu piešķirt prasītājai tikai vienu nopelnu punktu, kas ir lietas F-44/07 1 priekšmets. Visbeidzot prasītāja apgalvo, ka ir pārkāpts Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 1.d pants.

____________

1 - OV L 155, 07.07.2007., 45. lpp.