Language of document :

Acţiune introdusă la 6 august 2007 - Barbin/Parlamentul European

(Cauza F-81/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanţi: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen și E. Marchal, avocats)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantei

anularea deciziei Parlamentului de nepromovare a reclamantei în gradul AD 12 pentru exerciţiului de promovare 2006;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamanta susţine că, potrivit dispoziţiilor interne ale Parlamentului care reglementează promovarea, durata medie în gradul AD 11 este de patru ani. Fiind încadrată în acest grad de la 1 aprilie 2001, reclamanta a atins nivelul de referinţă pentru a fi promovată în gradul AD 12 pentru exerciţiul de promovare 2006. În plus, Comitetul pentru promovare a înscris numele său pe lista funcţionarilor propuși pentru promovarea în gradul respectiv pentru exerciţiul în cauză.

În opinia reclamantei, autoritatea împuternicită să facă numiri nu a oferit nici un element care să justifice refuzul de promovare și astfel, a încălcat obligaţia de motivare. În plus, decizia atacată s-ar întemeia pe decizia care a făcut obiectul cauzei F-44/071, de a acorda reclamantei doar un punct de merit. În sfârșit, reclamanta invocă încălcarea articolului 1d din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.

____________

1 - JO C 155, 7.7.2007, p. 45.