Language of document :

Tožba, vložena 6. avgusta 2007 - Barbin proti Parlamentu

(Zadeva F-81/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Florence Barbin (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

odločba Parlamenta o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 12 v napredovalnem obdobju 2006 naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka zatrjuje, da je v skladu z notranjimi določbami Parlamenta o napredovanju povprečno trajanje razvrstitve v naziv AD 11 štiri leta. Ker je bila tožeča stranka v ta razred razvrščena od 1. aprila 2001, je dosegla referenčni prag za napredovanje v naziv AD 12 v napredovalnem obdobju 2006. Odbor za napredovanje je poleg tega njeno ime vpisal na seznam uradnikov, priporočenih za napredovanje v navedeni razred v zadevnem napredovalnem obdobju.

Tožeča stranka trdi, da organ, pristojen za imenovanja, ni predložil nobenega dokazila, ki bi upravičilo zavrnitev napredovanja in je tako kršil obveznost obrazložitve. Izpodbijana odločba naj bi poleg tega temeljila na odločbi v zadevi F-44/071, s katero je bila tožeči stranki dodeljena zgolj ena točka za delovno uspešnost. Tožeča stranka se nazadnje sklicuje na kršitev člena 1d Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

____________

1 - UL C 155, 7.7.2007, str.45.