Language of document :

2007 m. rugpjūčio 25 d. pareikštas ieškinys byloje Macuccio prieš Komisiją

(Byla F-86/07)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovas: Luigi Macuccio (Trikazė, Italija), atstovaujamas advokato G. Cipressa

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

panaikinti sprendimą, kad ir kokios formos jis būtų, kuriuo atsakovė atmetė 2006 m. liepos 10 d. ieškovo prašymą Paskyrimų tarnybai, kad būtų atlyginta žala, atstatant prieš tai buvusią situaciją arba išmokant piniginę išmoką, kurią ieškovas patyrė dėl Komisijos pareigūnų neteisėtų faktų, aktų ir veiksmų, o ypač dėl psichologinio priekabiavimo jo darbo Komisijos atstovybėje Angoloje laikotarpiu;

panaikinti, kiek tai būtina, 2006 m. spalio 9 d. pranešimą Nr. PMO.3/MLP/mc D (2006) 9277;

panaikinti, kiek tai būtina, 2007 m. balandžio 23 d. pranešimą ADMIN/B.2/MB/ade D (2007) 8725, kuriuo buvo atmestas 2006 m. gruodžio 27 d. ieškovės skundas dėl ginčijamo sprendimo ir dėl 2006 m. spalio 9 d. pranešimo;

panaikinti, kiek tai būtina, 2005 m. rugsėjo 27 d. pranešimą ADMIN/IDOC/GC/eh D (2005) 22005;

patikrinti, ar 2006 m. liepos 10 d. ieškovės pateiktame prašyme nurodyti faktai, aktai ir veiksmai yra realūs ir pripažinti, kiek tai būtina ir netiesiogiai, kad šie aktai, faktai ir veiksmai yra neteisėti arba nurodyti atsakovei nedelsiant pagreitinti tyrimą;

nurodyti atsakovei nedelsiant ir raštu pateikti ieškovei minėto tyrimo rezultatus, juos paviešinti ir užtikrinti visuomenei galimybę su jais susipažinti;

nurodyti atsakovei nedelsiant sunaikinti visus 2001 m. rugpjūčio 14 d. archyvo išrašo "Atstovybės Angoloje patarėjo ekonominiais klausimais Luigi Marcuccio profesinis vertinimas" originalus ir kopijas, ir apie sunaikinimą raštu pranešti ieškovui;

nurodyti atsakovei pervesti ieškovui 1 250 000 EUR ar kitą sumą, kuri Tarnautojų teismo nuomone būtų teisinga ir pagrįsta, žalai, kurią ieškovas patyrė iki šio ieškinio pareiškimo, atlyginti;

nurodyti atsakovei už kiekvieną dieną, skaičiuojant nuo po šio sprendimo pateikimo einančios sekančios dienos iki ieškovo reikalavimų patenkinimo ir su jais susijusių sprendimų įvykdymo be išimčių, mokėti ieškovui 1 000 EUR ar kitą sumą, kuri Tarnautojų teismo nuomone būtų teisinga ir pagrįsta, pinigus mokant pirmą mėnesio dieną atsižvelgiant į per paskutinį mėnesį susidariusią sumą, kaip kompensaciją, padengiant dalį nagrinėjamos žalos, kuri susidarys nuo sekančios po šio ieškinio pateikimo dienos iki bus įvykdyti būtini sprendimai;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas savo reikalavimus ieškovas nurodo tris ieškinio pagrindus: 1) visiškas motyvavimo nebuvimas dėl ieškovės nurodytų motyvų nelogiškumo, iracionalumo, painumo ir melagingumo; 2) rimtas, aiškus ir akivaizdus įstatymo pažeidimas; 3) rūpestingumo pareigos ir gero administravimo principo pažeidimas.

____________