Language of document :

Acţiune introdusă la 31 august 2007 - Marcuccio/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-87/07)

Limba de procedură: italiana

Părţile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipressa, avvocato)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

anularea notei din 18 decembrie 2006, prot. ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517;

anularea deciziei, indiferent cum este formulată, prin care pârâta a respins cererea reclamantului din 2 august 2006, depusă de acesta la autoritatea împuternicită să facă numiri, pentru a obţine, pe de o parte, repararea acelei părţi deja produse din prejudiciul suferit de reclamant ca urmare a actelor, faptelor și comportamentelor ilicite în legătură cu trei certificate medicale depuse de reclamant în vara anului 2001 (denumit în continuare "prejudiciul în cauză") și, pe de altă parte, autorizarea necesară în temeiul articolului 19 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene pentru a depune mărturie în cadrul procedurilor judiciare pe care reclamantul intenţionează să le declanșeze în legătură cu actele, faptele și comportamentele menţionate anterior, precum și pentru a depune în faţa organelor jurisdicţionale competente o notă din 14 august 2001, semnată de șeful de unitate supleant al serviciului medical al Comisiei;

anularea, în măsura necesară, a notei din 27 aprilie 2007, nr. ADMIN.B.2/MB/ade D(07) 9132, prin care a fost respinsă reclamaţia din 12 ianuarie 2007 depusă de reclamant ca urmare a respingerii cererii din 2 august 2006;

verificarea actelor, faptelor și comportamentelor invocate în cererea reclamantului din 2 august 2006, precum și, cel puţin pe cale incidentală, declararea caracterului ilicit al acestora;

obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 100 000 EUR sau a acelei sume mai mari sau mai reduse pe care Tribunalul o va reţine ca fiind justă și echitabilă, cu titlu de despăgubire pentru acea parte a prejudiciului deja produsă până în prezent;

obligarea pârâtei la plata către reclamant, pentru fiecare zi începând de mâine și până la data în care, fiind admise în întregime concluziile din prezenta acţiune, toate cele decise vor fi executate fără nicio excepţie, suma de 20 EUR sau acea sumă mai mare sau mai redusă pe care Tribunalul o va reţine ca fiind justă și echitabilă, care urmează a fi achitată în prima zi a fiecărei luni pentru obligaţiile de plată scadente în luna precedentă, cu titlu de despăgubire pentru acea parte a prejudiciului respectiv care se va produce în intervalul de timp cuprins între ziua de mâine și ziua executării;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Reclamantul invocă, în susţinerea cererilor sale, următoarele trei motive: 1) lipsa absolută a motivării, și pentru caracter ilogic, incongruenţă, caracter absurd, confuzie, și caracterul de pretext al argumentelor formulate de pârâtă; 2) încălcare gravă și vădită a legii; 3) încălcarea obligaţiei de solicitudine și a celei de bună administrare.

____________