Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 7. listopadu 2007 - Hinderyckx v. Rada

(Věc F-57/06)1

"Úředníci - Služební povýšení - Povyšovací období - Nezapsání na seznam povýšených úředníků - Porušení článku 45 služebního řádu - Srovnávací přezkum zásluh - Hodnotící zprávy pocházející z různých orgánů"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jacques Hinderyckx (Brusel, Belgie) (zástupce: J. Martin, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Simm a M. Bauer, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy B*8 za povyšovací období 2005 a jednak návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Radě Evropské unie se kromě toho, že ponese vlastní náklady, ukládá třetina nákladů J. Hinderyckxe.

Jacques Hinderyckx ponese dvě třetiny vlastních nákladů.

____________

1 - Úř. věst. C 178, 29.7.2006, s. 34.