Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 7. novembri 2007. aasta otsus -Hinderyckx versus nõukogu

(Kohtuasi F-57/06)1

(Ametnikud - Edutamine - 2005. aasta edutamine - Edutatud ametnike nimekirja kandmata jätmine - Personalieeskirjade artikli 45 rikkumine - Teenete võrdlev hindamine - Erinevates institutsioonides tehtud hindamisaruanded)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jacques Hinderyckx (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat J. Martin)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Simm ja M. Bauer)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada otsus hageja 2005. aasta edutamise raames palgaastmele B*8 edutamata jätmise kohta ja teiseks kahjude hüvitamise nõue

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu Nõukogu kanda tema enda kohtukulud ja kolmandik J. Hinderyckxi kohtukuludest.

Jätta kaks kolmandikku J. Hinderyckxi kohtukuludest tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 178, 29.7.2006, lk 34.