Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 7.11.2007 - Hinderyckx v. neuvosto

(Asia F-57/06)1

(Henkilöstö - Ylennys - Vuoden 2005 ylennyskierros - Jääminen pois ylennettyjen virkamiesten luettelosta - Henkilöstösääntöjen 45 artiklan rikkominen - Ansioiden vertailu - Eri toimielimistä peräisin olevat arviointikertomukset)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jacques Hinderyckx (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja J. Martin)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Simm ja M. Bauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Yhtäältä sellaisen päätöksen kumoaminen, jonka mukaan kantajaa ei ole ylennetty palkkaluokkaan B*8 vuoden 2005 ylennyskierroksella, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi kolmanneksesta Hinderyckxin kuluista.

Hinderyckx vastaa omien oikeudenkäyntikulujensa kahdesta kolmasosasta.

____________

1 - EUVL C 178, 29.7.2006, s. 34.