Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2007. november 7-i ítélete - Hinderyckx kontra Tanács

(F-57/06. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Előléptetés - 2005. évi előléptetési időszak - Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel elmaradása - A személyzeti szabályzat 45. cikkének megsértése - Az érdemek összehasonlító vizsgálata - Különböző intézményektől származó értékelő jelentések)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jacques Hinderyckx (Brüsszel, Belgium) (képviselő: J. Martin, ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Simm és M. Bauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - Egyrészt a felperest a 2005. évi előléptetési időszakban B*8 besorolási fokozatba elő nem léptető határozat megsemmisítése, másrészt kártérítés iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit és viseli J. Hinderyckx költségeinek egyharmadát.

J. Hinderyckx maga viseli saját költségeinek kétharmadát.

____________

1 - HL C 178., 2006.07.29., 34.o.