Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2007. gada 7. novembra spriedums - Hinderyckx/Padome

(lieta F-57/06) 1

Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2005. gada paaugstināšanas amatā kārta - Neiekļaušana paaugstināto ierēdņu sarakstā - Civildienesta noteikumu 45. panta pārkāpums - Salīdzinošs nopelnu izvērtējums - Dažādu iestāžu izveidoti novērtējuma ziņojumi

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jacques Hinderyckx, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - J. Martin, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Simm un M. Bauer, pārstāvji)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt lēmumu 2005. gada amatā paaugstināšanas kārtā prasītāju nepaaugstināt B*8 pakāpē, otrkārt, atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina vienu trešdaļu no Hinderyckx tiesāšanās izdevumiem;

Hinderyckx sedz divas trešdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem pats.

____________

1 - OV C 178, 29.07.2006., 34. lpp.