Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 7 noiembrie 2007 - Hinderyckx/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza F-57/06)1

(Funcționari - Promovare - Exercițiul de promovare 2005 - Neînscrierea pe lista funcționarilor promovați -Încălcarea articolului 45 din statut - Analiză comparativă a meritelor - Rapoarte de evaluare provenind de la instituții diferite)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jacques Hinderyckx (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: J. Martin, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Simm și M. Bauer, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea deciziei de nepromovare a reclamantului la gradul B*8 în cadrul exercițiului de promovare 2005 și, pe de altă parte, o cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Consiliul Uniunii Europene suportă, în afară de propriile cheltuieli de judecată, o treime din cheltuielile de judecată ale domnului Hinderyckx.

Domnul Hinderyckx suportă două treimi din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 178, 29.7.2006, p. 34.