Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 7. novembra 2007 - Hinderyckx proti Svetu

(Zadeva F-57/06)1

(Uradniki - Napredovanje - Napredovalno obdobje 2005 - Nevpis na seznam uradnikov, ki so napredovali - Kršitev člena 45 Kadrovskih predpisov - Primerjalna ocena uspešnosti - Ocenjevalna poročila različnih institucij)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Jacques Hinderyckx (Bruselj, Belgija) (zastopnik: J. Martin, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Simm in M. Bauer, zastopnika)

Predmet zadeve

Na eni strani razglasitev ničnosti odločbe o nenapredovanju tožeče stranke v naziv B*8 v napredovalnem obdobju 2005 in na drugi strani odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške in tretjino stroškov J. Hinderyckxa.

J. Hinderyckx nosi dve tretjini svojih stroškov.

____________

1 - UL C 178, 29.7.2006, str. 34.