Language of document :

Personaldomstolens dom av den 7 november 2007 - Hinderyckx mot rådet

(Mål F-57/06)(1)

(Tjänstemän - Befordran - Befordringsförfarandet 2005 - Inte upptagen i förteckningen över tjänstemän som befordrats - Åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna - Jämförelse av kvalifikationerna - Betygsrapporter från olika institutioner)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jacques Hinderyckx (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten J. Martin)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: Simm och Bauer)

Saken

Talan dels om ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad B*8 under befordringsförfarandet 2005, dels om skadestånd

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska unionens råd skall bära sin rättegångskostnad och ersätta en tredjedel av Jacques Hinderyckx rättegångskostnad.

Hinderyckx skall bära två tredjedelar av sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 178, 29.7.2006, s. 34.