Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 29. augustā - Domínguez González/Komisija

(lieta F-88/07)

Tiesvedības valoda - spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Juan Luís Domínguez González, Žirona (Spānija) (pārstāvis - R. Nicolazzi Angelats, abogado)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

piespriest atbildētājai maksāt prasītājam atlīdzību 20 310,68 EUR apmērā par nodarītajiem zaudējumiem un kaitējumu, kas neietver materiālos un personiskos zaudējumus un prasībā norādītos izdevumus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības priekšmets ir kaitējuma atlīdzināšana, kas prasītājam ir nodarīts Komisijas 1999. gada 20. jūlija lēmuma, ar ko izbeigts līgums, ko prasītājs 1999. gada 1. jūlijā bija noslēdzis ar Eiropas Kopienas Humanitārās palīdzības biroju (ECHO), pēc šajā līgumā paredzētās medicīniskās pārbaudes beigām, dēļ.

Savas prasības atbalstam prasītājs būtībā uzsver, ka:

līguma izbeigšana ir pamatota ar veselības problēmu izvērtējumu, neņemot vērā jaunākās apskates un tādējādi arī neņemot vērā reālo veselības stāvokli;

prasītājs nav saņēmis nekādu atbildi uz vēstulēm, kuras viņš citu pēc citas ir adresējis ECHO, lai labotu iepriekš minēto kļūdu;

Komisija nav ievērojusi līguma noteikumus, kuros minēts, ka šis līgums nevar stāties spēkā, kamēr darbinieka veselības stāvoklis nav uzlabojies;

ir pārkāptas tiesības uz aizstāvību.

____________