Language of document :

Tožba, vložena 29. avgusta 2007 - Domínguez Gonzáles proti Komisiji

(Zadeva F-88/07)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Juan Luís Domínguez González (Girona, Španija) (zastopnik: R. Nicolazzi Angelats, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 20.310,68 eurov iz naslova odškodnine za povzročeno škodo, ki ne zajema premoženjske in nepremoženjske škode, ter stroške tožbe.

Toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Predmet te tožbe je odškodnina za škodo, ki naj bi jo utrpela tožeča stranka zaradi odločbe Komisije z dne 20. julija 1999 o odpovedi pogodbe, ki jo je tožeča stranka sklenila z Generalnim direktoratom za humanitarno pomoč (ECHO) 1. julija 1999 po opravljenem zdravniškem pregledu, ki je bil določen v tej pogodbi.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe trdi predvsem:

da je odpoved pogodbe temeljila na oceni njegovih zdravstvenih težav, pri kateri niso bili upoštevani novejši pregledi in zato ni bilo upoštevano njegovo dejansko zdravstveno stanje,več dopisov, ki so bili naslovljeni na odgovorne osebe ECHO, v katerih je zahteval naj popravijo zgoraj navedeno napako,

da je Komisija kršila pogodbena pravila o tem, da pogodba začne veljati šele, ko je zdravstveno stanje zaposlenega ocenjeno pozitivno,

da je bila kršena njegova pravica do obrambe.

____________