Language of document :

Žaloba podaná dne 28. září 2007 - Kerstens v. Komise

(Věc F-102/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgie) (zástupce: MC. Mourato, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 23. listopadu 2005 o přidělení 3 prioritních bodů generálního ředitelství žalobci za hodnotící období 2004, které bylo zveřejněno ve Správních sděleních 85/2005 ze dne 23. listopadu 2005;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 23. listopadu 2005 o přidělení 0 prioritních bodů generálního ředitelství žalobci za hodnotící období 2005, které bylo zveřejněno ve Správních sděleních 85/2005 ze dne 23. listopadu 2005;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 17. listopadu 2006 o přidělení 0 prioritních bodů generálního ředitelství žalobci za hodnotící období 2006, které bylo zveřejněno ve Správních sděleních 55/2006;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 17. listopadu 2006 o přidělení 0 prioritních bodů v zájmu orgánu žalobci za hodnotící období 2006, které bylo zveřejněno ve Správních sděleních 55/2006;

zrušit výslovné rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 15. června 2007, kterým byly zamítnuty stížnosti žalobce R/142/07 ze dne 16. února 2007 a R/183/07 ze dne 22. února 2007;

přijmout rozhodnutí, kterým se v tomto rámci vyhradí právo dovolávat se zneužití pravomoci, porušení pravidel disciplinárního řízení, jakož i požadovat náhradu škody od Komise Evropských společenství;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby se žalobce, úředník v platové třídě A*12, dovolává pěti žalobních důvodů, z nichž první je vyvozován z porušení zásady vyčerpání kvóty prioritních bodů vyplývající z článku 5 obecných prováděcích ustanovení k článku 45 služebního řádu (dále jen "OPU 45") a zjevně nesprávného posouzení, pokud jde o přidělení prioritních bodů přidělovaných generálním ředitelem za hodnotící období 2004.

Druhý žalobní důvod je vyvozován z porušení článků 4 až 6 OPU 45 a zjevně nesprávného posouzení, pokud jde o přidělení prioritních bodů generálního ředitelství za roky 2005 a 2006.

Třetí žalobní důvod je vyvozován z porušení článku 9 OPU 45 a zjevně nesprávného posouzení, pokud jde o přidělení prioritních bodů, kterými se uznává práce vykonaná v zájmu orgánu. Podpůrně je třetí žalobní důvod vyvozován z porušení zásady zákazu retroaktivity a zásady právní jistoty.

Čtvrtý žalobní důvod je vyvozován z porušení zásady rovnosti zacházení, pokud jde o přidělení prioritních bodů generálního ředitelství za roky 2004, 2005 a 2006 a prioritních bodů, kterými se uznává práce vykonaná v zájmu orgánu za rok 2006.

Pátý žalobní důvod je vyvozován z porušení povinnosti uvést odůvodnění, pokud jde o přidělení prioritních bodů generálního ředitelství za roky 2004, 2005 a 2006.

Žalobce si konečně vyhrazuje právo dovolávat se zneužití pravomoci a porušení pravidel disciplinárních řízení, jakož i požadovat od Komise náhradu škody.

____________