Language of document :

Kanne 28.9.2007 - Kerstens v. komissio

(Asia F-102/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgia) (edustaja: asianajaja MC. Mourato)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 23.11.2005 tekemä se päätös on kumottava, jolla kantajalle myönnettiin kolme pääosaston (henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto, jäljempänä PMO) etusijapistettä (PPDG) vuoden 2004 ylennyskierroksen yhteydessä, sellaisena kuin tämä päätös julkaistiin 23.11.2005 hallinnollisissa tiedotteissa nro 85/2005

Nimittävän viranomaisen 23.11.2005 tekemä se päätös on kumottava, jolla ei myönnetty kantajalle yhtäkään pääosaston (PMO) etusijapistettä (PPDG) vuoden 2005 ylennyskierroksen yhteydessä, sellaisena kuin tämä päätös julkaistiin 23.11.2005 hallinnollisissa tiedotteissa nro 85/2005

Nimittävän viranomaisen 17.11.2006 tekemä se päätös on kumottava, jolla ei myönnetty kantajalle yhtäkään pääosaston etusijapistettä (PPDG) vuoden 2006 ylennyskierroksen yhteydessä, sellaisena kuin tämä päätös julkaistiin hallinnollisissa tiedotteissa nro 55/2006

Nimittävän viranomaisen 17.11.2006 tekemä se päätös on kumottava, jolla ei myönnetty kantajalle yhtäkään toimielimen edun mukaisesti myönnettävää etusijapistettä (PPII) vuoden 2006 ylennyskierroksen yhteydessä, sellaisena kuin tämä päätös julkaistiin hallinnollisissa tiedotteissa nro 55/2006

Nimittävän viranomaisen 15.6.2007 tekemä se nimenomainen päätös on kumottava, jossa annettiin kielteinen vastaus kantajan valituksiin R/142/07 ja R/183/07, jotka on päivätty 16 ja 22.2.2007

On merkittävä tiedoksi, että kantaja pidättää itselleen oikeuden vedota siihen, että toimivaltaa on käytetty väärin ja että kurinpitomenettelyyn sovellettavia sääntöjä on rikottu, ja vaatia Euroopan yhteisöjen komissiolta korvausta

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on palkkaluokan A*12 virkamies, esittää kanteensa tueksi viisi kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee sitä, että henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten (jäljempänä yleiset täytäntöönpanosäännökset) 5 artiklasta johtuvaa periaatetta, jonka mukaan etusijapisteiden kiintiö on käytettävä kokonaisuudessaan, on loukattu, ja sitä, että pääjohtajan vuoden 2004 ylennyskierroksen yhteydessä myöntämien etusijapisteiden (PPDG) myöntämisessä on tehty ilmeinen arviointivirhe.

Toinen kanneperuste koskee sitä, että yleisten täytäntöönpanosäännösten 4-6 artiklaa on rikottu ja sitä, että vuosien 2005 ja 2006 ylennyskierrosten yhteydessä myönnettyjen etusijapisteiden (PPDG) myöntämisessä on tehty ilmeinen arviointivirhe.

Kolmas kanneperuste koskee sitä, että yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 artiklaa on rikottu ja sitä, että on tehty ilmeinen arviointivirhe niiden etusijapisteiden myöntämisessä, jotka ovat tunnustus toimielimen edun mukaisesti suoritetusta työstä (PPII). Kolmas kanneperuste koskee toissijaisesti sitä, että taannehtivuuden kiellon periaatetta ja oikeusvarmuuden periaatetta on loukattu.

Neljäs kanneperuste koskee sitä, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu etusijapisteiden (PPDG) myöntämisessä vuosina 2004, 2005 ja 2006 ja etusijapisteiden (PPII) myöntämisessä vuonna 2006.

Viides kanneperuste koskee sitä, että perusteluvelvollisuutta on laiminlyöty etusijapisteiden (PPDG) myöntämisessä vuosina 2004, 2005 ja 2006.

Lopuksi kantaja pidättää itselleen oikeuden vedota siihen, että toimivaltaa on väärinkäytetty ja että kurinpitomenettelyyn sovellettavia sääntöjä on rikottu, ja vaatia komissiolta korvausta.

____________