Language of document :

2007. szeptember 28-án benyújtott kereset - Kerstens kontra Bizottság

(F-102/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgium) (képviselő: MC. Mourato ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2005. november 23-i, a felperesnek a 2004-es előléptetési időszakra 3 főigazgatósági elsőbbségi pontot juttató határozatát, amint az a Közigazgatási Tájékoztató 85-2005. számában 2005. november 23-án megjelent;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2005. november 23-i, a felperesnek a 2005-ös előléptetési időszakra 0 főigazgatósági elsőbbségi pontot juttató határozatát amint az a Közigazgatási Tájékoztató 85-2005. számában 2005. november 23-án megjelent;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2006. november 17-i, a felperesnek a 2006-os előléptetési időszakra 0 főigazgatósági elsőbbségi pontot juttató határozatát amint az a Közigazgatási Tájékoztató 55-2006. számában megjelent;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2006. november 17-i, a felperesnek a 2006-os előléptetési időszakra az intézmény érdekében végzett tevékenységért 0 elsőbbségi pontot juttató határozatát amint az a Közigazgatási Tájékoztató 55-2006. számában megjelent;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2007. június 15-i, a felperes R/142/07 és R/183/07 számú, 2007. február 16-i illetve 2007. február 22-i panaszára kifejezett elutasító választ adó határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék vegye tudomásul, hogy a felperes fenntartja magának a jogot, hogy ezen ügyben hatáskörrel való visszaélésre, a fegyelmi eljárás szabályainak megsértésére hivatkozzon, valamint az Európai Közösségek Bizottságával szemben kártérítési kérelmet nyújtson be;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes - aki AD*12 besorolási fokozatú tisztviselő - öt jogalapra hivatkozik, melyek közül az első a személyzeti szabályzat 45. cikke általános végrehajtási szabályainak 5. cikkében megfogalmazott, az elsőbbségi pontok kvótájának kimerítésére vonatkozó elv megsértésére, valamint a főigazgató által a 2004-es előléptetési időszakban az elsőbbségi pontok szétosztása során elkövetett nyilvánvaló mérlegelési hibára vonatkozik.

A második jogalap az általános végrehajtási szabályok 4-6. cikkének megsértésére, valamint a 2005 és 2006-os főigazgatósági elsőbbségi pontok szétosztása során elkövetett nyilvánvaló mérlegelési hibára vonatkozik.

A harmadik jogalap a személyzeti szabályzat 45. cikke általános végrehajtási szabályai 9. cikkének megsértésére, az intézmény érdekében végzett munkát elismerő elsőbbségi pontok szétosztása során elkövetett nyilvánvaló mérlegelési hibára vonatkozik. A harmadik jogalap másodlagosan a visszaható hatály tilalma és a jogbiztonság elve megsértésére vonatkozik.

A negyedik jogalap a 2004, 2005 és 2006-os előléptetési időszak főigazgatósági elsőbbségi pontjainak, valamint a 2006-os előléptetési időszak intézmény érdekében végzett tevékenységért járó elsőbbségi pontjainak szétosztását illetően az egyenlő bánásmód elvének megsértésére vonatkozik.

Végül a felperes fenntartja magának a jogot, hogy hatáskörrel való visszaélésre és a fegyelmi eljárás szabályainak megsértésére hivatkozzon, valamint az Európai Közösségek Bizottságával szemben kártérítési kérelmet nyújtson be.

____________