Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 28. septembrī - Kerstens/Komisija

(lieta F-102/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Petrus J.F. Kerstens, Overeisa (Beļģija) (pārstāvis - MC. Mourato, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 23. novembra lēmumu par ģenerāldirektorāta 3 prioritātes punktu (PMO) (ĢDPP) piešķiršanu prasītājam, veicot 2004. gada paaugstināšanu amatā, kā tas ir publicēts 2005. gada 23. novembra Administratīvajā paziņojumā 85/2005;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 23. novembra lēmumu par ģenerāldirektorāta 0 prioritātes punktu (PMO) (ĢDPP) piešķiršanu prasītājam, veicot 2005. gada paaugstināšanu amatā, kā tas ir publicēts 2005. gada 23. novembra Administratīvajā paziņojumā 85/2005;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 17. novembra lēmumu par 0 ĢDPP piešķiršanu prasītājam, veicot 2006. gada paaugstināšanu amatā, kā tas ir publicēts Administratīvajā paziņojumā 55/2006;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 17. novembra lēmumu par 0 prioritātes punktu piešķiršanu prasītājam par iestādes interesēs veikto darbu (PPII), veicot 2006. gada paaugstināšanu amatā, kā tas ir publicēts Administratīvajā paziņojumā 55/2006;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2007. gada 15. jūnija skaidri negatīvo lēmumu uz prasītāja attiecīgi 2007. gada 16. un 22. februāra sūdzībām R/142/07 un R/183/07;

formāli atzīt, ka prasītājs patur tiesības atsaukties uz pilnvaru nepareizu izmantošanu, disciplināro procedūras noteikumu pārkāpumu, kā arī prasīt zaudējumu atlīdzību no Eiropas Kopienu Komisijas;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs, A*12 pakāpes ierēdnis, izvirza piecus pamatus, no kuriem pirmais ir saistīts ar to, ka ir pārkāpts prioritātes punktu kvotas izsmelšanas princips, kas izriet no Civildienesta noteikumu 45. panta vispārējiem īstenošanas noteikumiem (VĪN 45), un acīmredzamu kļūdu vērtējumā par ģenerāldirektora prioritātes punktu (ĢDPP) piešķiršanu, veicot 2004. gada paaugstināšanu amatā.

Otrais pamats ir saistīts ar VĪN 45 4.-6. panta pārkāpumu un acīmredzamu kļūdu vērtējumā par ĢDPP piešķiršanu par 2005. un 2006. gadu.

Trešais pamats ir saistīts ar VĪN 45 9. panta pārkāpumu, pieļaujot acīmredzamu kļūdu vērtējumā par prioritātes punktu piešķiršanu, atzīstot iestādes interesēs veikto darbu (PPII). Pakārtoti, trešais pamats ir saistīts ar atpakaļejoša spēka aizlieguma un tiesiskās drošības principa pārkāpumu.

Ceturtais pamats ir saistīts ar vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu attiecībā uz ĢDPP piešķiršanu par 2004., 2005. un 2006. gadu un attiecībā uz PPII par 2006. gadu.

Piektais pamats ir saistīts ar pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu attiecībā uz ĢDPP piešķiršanu par 2004., 2005. un 2006. gadu.

Visbeidzot, prasītājs patur tiesības atsaukties uz pilnvaru nepareizu izmantošanu, disciplināro procedūras noteikumu pārkāpumu, kā arī prasīt zaudējumu atlīdzību no Komisijas.

____________