Language of document :

Acţiune introdusă la 28 septembrie 2007 - Kerstens/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-102/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgia) (reprezentant: C. Mourato, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei autorităţii împuternicite să facă numiri (AIPN) din 23 noiembrie 2005 prin care i se atribuie reclamantului 3 puncte de prioritate ale direcţiei generale (PMO) (PPDG) pentru exerciţiul de promovare 2004, astfel cum a fost publicată în Informaţii administrative (Informations administratives) 85/2005 din 23 noiembrie 2005;

anularea deciziei AIPN din 23 noiembrie 2005 prin care i se atribuie reclamantului 0 puncte de prioritate ale direcţiei generale (PMO) (PPDG) pentru exerciţiul de promovare 2005, astfel cum a fost publicată în Informaţii administrative 85/2005 din 23 noiembrie 2005;

anularea deciziei AIPN din 17 noiembrie 2006 prin care i se atribuie reclamantului 0 PPDG pentru exerciţiul de promovare 2006, astfel cum a fost publicată în Informaţii administrative 55/2006;

anularea deciziei AIPN din 17 noiembrie 2006 prin care se atribuie 0 puncte de prioritate în interesul instituţiei (PPII) pentru exerciţiul de promovare 2006, astfel cum a fost publicată în Informaţii administrative 55/2006;

anularea deciziei explicite a AIPN din 15 iunie 2007 prin care se răspunde în mod negativ contestaţiilor reclamantului R/142/07 și R/183/07 datate 16 și, respectiv, 22 februarie 2007;

consemnarea faptului că reclamantul își rezervă în acest cadru dreptul de a invoca existenţa unui abuz de putere, încălcarea normelor privind procedurile disciplinare, precum și dreptul de a solicita o despăgubire din partea Comisiei Comunităţilor Europene;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea acţiunii, reclamantul, funcţionar cu gradul A*12, invocă cinci motive, dintre care primul este întemeiat pe încălcarea principiului utilizării tuturor punctelor de prioritate ce rezultă din articolul 5 din dispoziţiile generale de punere în aplicare a articolului 45 din Statutul funcţionarilor (DGA 45) și pe o eroare vădită de apreciere în ceea ce privește acordarea punctelor de prioritate atribuite de directorul general (PPDG) pentru exerciţiul de promovare 2004.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolelor 4-6 din DGA 45 și pe o eroare vădită de apreciere în ceea ce privește acordarea de PPDG pentru 2005 și 2006.

Al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 9 din DGA 45 și pe o eroare vădită de apreciere în ceea ce privește acordarea de puncte de prioritate pentru recunoașterea muncii îndeplinite în interesul instituţiei (PPII). În subsidiar, al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea principiilor neretroactivităţii și securităţii juridice.

Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea principiului egalităţii de tratament în ceea ce privește acordarea de PPDG pentru 2004, 2005 și 2006 și de PPII pentru 2006.

Al cincilea motiv este întemeiat pe încălcarea obligaţiei de motivare în ceea ce privește acordarea de PPDG pentru 2004, 2005 și 2006.

În sfârșit, reclamantul își rezervă dreptul de a invoca existenţa unui abuz de putere și încălcarea normelor privind procedurile disciplinare, precum și dreptul de a solicita o despăgubire din partea Comisiei.

____________