Language of document :

5. oktoobril 2007 esitatud hagi - Giaprakis versus Regioonide Komitee

(Kohtuasi F-106/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Stavros GIAPRAKIS (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Liidu Regioonide Komitee

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Liidu Regioonide Komitee haldusdirektori 21. novembri 2006. aasta otsus nõuda tagasi hagejale makstud summad tulenevalt paranduskoefitsiendi kohaldamisest sellele osale tema töötasust, mis kanti 2004. aasta aprillist kuni 2005. aasta juunini üle Prantsusmaale, summas 1246,06 eurot;

mõista Regioonide Komiteelt hageja kasuks välja tema töötasust kinni peetud summa 1246,06 eurot, millele lisandub viivis määraga 8% aastas alates 1. detsembrist 2006, tagasinõudmise kuupäevast kuni täieliku tasumiseni;

mõista Regioonide Komiteelt hageja kasuks välja 1000 eurot vaidlustatud otsusega põhjustatud mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Regioonide Komiteelt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab oma hagis väited, mis on sarnased kohtuasjas F-59/07 esitatutele.

____________