Language of document :

Kanne 5.10.2007 - Giaprakis v. alueiden komitea

(Asia F-106/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Stavros Giaprakis (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M.-A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan unionin alueiden komitea (AK)

Kantajan vaatimukset

Alueiden komitean hallintojohtajan 21.11.2006 tekemä päätös periä takaisin määrät, jotka kantajalle on maksettu korjauskertoimen perusteella siitä hänen palkkansa osasta, joka on siirretty Ranskaan huhtikuun 2004 ja kesäkuun 2005 välisenä aikana, ja joiden yhteismäärä on 1 246,06 euroa, on kumottava

alueiden komitea on velvoitettava palauttamaan kantajalle 1 246,06 euroa, jotka on pidätetty kantajan palkasta, ja tähän määrään on lisättävä 8 prosentin vuotuinen viivästyskorko takaisinperintäpäivästä 1.12.2006 lukien siihen saakka, kunnes maksu on suoritettu kokonaan

alueiden komitea on velvoitettava maksamaan kantajalle 1 000 euroa korvauksena siitä henkisestä kärsimyksestä, joka hänelle on aiheutunut riidanalaisesta päätöksestä

alueiden komitea on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi asiassa F-59/071 esitettyjen kaltaisiin kanneperusteisiin.

____________

1 - EUVL C 199, 25.8.2007, s. 51.