Language of document :

Beroep ingesteld op 5 oktober 2007 - Giaprakis / Comité van de Regio's

(Zaak F-106/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Stavros Giaprakis (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M.-A. Lucas, advocaat)

Verwerende partij: Comité van de Regio's van de Europese Unie (CvdR)

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van de directeur van de administratie van het CvdR van 21 november 2006 om de bedragen terug te vorderen die aan verzoeker zijn betaald als aanpassingscoëfficiënt op het deel van zijn bezoldiging dat van april 2004 tot juni 2005 naar Frankrijk is overgemaakt, voor een bedrag van 1 246,06 EUR;

het CvdR te veroordelen tot terugbetaling aan verzoeker van het op zijn bezoldiging ingehouden bedrag van 1 246,06 EUR, vermeerderd met vertragingsrente op de voet van 8 % per jaar vanaf 1 december 2006, de datum van de terugvordering, tot de volledige betaling;

het CvdR te veroordelen om aan verzoeker te betalen het bedrag van 1 000 EUR als vergoeding voor de immateriële schade die hij door het bestreden besluit heeft geleden;

het CvdR te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker soortgelijke middelen aan als zijn aangevoerd in zaak F-59/071.

____________

1 - - PB C 199 van 25. 8. 2007, blz. 51.