Language of document :

Acţiune introdusă la 5 octombrie 2007 - Giaprakis/Comitetul Regiunilor Uniunii Europene

(Cauza F-106/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Stavros GIAPRAKIS (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârât: Comitetul Regiunilor Uniunii Europene (CR)

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 21 noiembrie 2006 a directorului administraţiei CR de recuperare a sumelor care i-au fost plătite reclamantului cu titlu de coeficient corector al părţii din remuneraţia sa transferată în Franţa între aprilie 2004 și iunie 2005 pentru suma de 1 246,06 euro,

obligarea Comitetului Regiunilor la restituirea către reclamant a sumei de 1 246,06 euro reţinută din remuneraţia sa, majorată cu dobânzi de întârziere cu rata de 8% pe an de la 1 decembrie 2006, data recuperării, și până la plata integrală,

obligarea Comitetul Regiunilor la plata către reclamant a sumei de 1000 euro ca despăgubire pentru prejudiciul moral cauzat acestuia prin decizia atacată,

obligarea Comitetul Regiunilor Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

În susţinerea acţiunii sale, reclamantul invocă motive similare celor invocate în cauza F-59/071

____________

1 - JO C 199, 25.8.2007, p. 51