Language of document :

Tožba, vložena 5. oktobra 2007 - Giaprakis proti Odboru regij

(Zadeva F-106/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Stavros GIAPRAKIS (Bruselj, Belgija) (Zastopnik: M.- A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Odbor regij Evropske unije (OR)

Predlogi tožeče stranke

Za ničnega naj se razglasi sklep direktorja uprave Obora regij z dne 21. novembra 2006 o vračilu zneskov, ki so bili izplačani tožeči stranki na podlagi korekcijskega faktorja glede dela prejemkov, nakazanih v Franciji od aprila leta 2004 do junija leta 2005, v višini 1246,06 eurov;

Odboru regij naj se naloži povrnitev zneska tožeči stranki v višini 1246,06 eurov, ki je bil trgan od njegovega plačila, skupaj z osemodstotnimi letnimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od datuma vračila, 1. decembra 2006, do popolnega plačila;

Odboru regij naj se naloži plačilo zneska v višini 1000 eurov kot nadomestilo za nepremoženjsko škodo, ki jo je tožeča stranka utrpela zaradi izpodbijanega sklepa;

Odboru regij naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka utemeljuje svojo tožbo s tožbenimi razlogi, ki so podobni tistim, navedenim v okviru zadeve F-59/071.

____________

1 - - ULEU C 199, 25.8.2007, str. 51.