Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 18. října 2007 - Krčová v. Soudní dvůr

(Věc F-112/06)1

"Veřejná služba - Úředník ve zkušební době - Článek 34 služebního řádu - Propuštění úředníka ve zkušební době - Posuzovací pravomoc - Povinnost uvést odůvodnění - Povinnost řádné péče - Zásada řádného úředního postupu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Erika Krcová (Trnava, Slovensko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr Evropských společenství (zástupce: M. Schauss)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Soudního dvora ze dne 18. října 2005 o propuštění žalobkyně po skončení zkušební doby

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 281, 18.11.2006, s. 49.