Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 18. oktober 2007 - Krcova mod Domstolen

(Sag F-112/06) 1

(Personalesag - tjenestemand på prøve - vedtægtens artikel 34 - afskedigelse af en tjenestemand på prøve - skønsbeføjelse - begrundelsespligt - omsorgspligt - princippet om god forvaltningsskik)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Erika Krcova (Trnava, Slovakiet) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: De Europæiske Fællesskabers Domstol (ved M. Schauss)

Sagens genstand

Annullation af Domstolens afgørelse af 18. oktober 2005 om afskedigelse af Erika Krcova ved udløbet af hendes prøvetid.

Konklusion

De Europæiske Fællesskabers Domstol frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 281 af 18.11.2006, s. 49.