Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 18. oktoobri 2007. aasta otsus - Krcova versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi F-112/06)1

(Avalik teenistus - Katseajal olev teenistuja - Personalieeskirjade artikkel 34 - Katseajal oleva teenistuja teenistusest vabastamine - Kaalutlusõigus - Põhjendamiskohustus - Hoolitsemiskohustus - Hea halduse põhimõte)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Erika Krcova (Trnava, Slovakkia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kohus (esindaja: M. Schauss)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada Euroopa Kohtu 18. oktoobri 2005. aasta otsus vabastada hageja katseajal lõppedes teenistusest.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 281, 18.11.2006, lk 49.