Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 18. oktobra spriedums - Krcova/Kopienu Tiesa

(lieta F-112/06) 1

Civildienests - Pārbaudāmais ierēdnis - Civildienesta noteikumu 34. pants - Pārbaudāmā ierēdņa atlaišana - Rīcības brīvība - Pienākums norādīt pamatojumu - Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses - Labas pārvaldības princips

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Erika Krcova, Trnava (Slovākija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Tiesa (pārstāvis - M. Schauss)

Priekšmets

Kopienu Tiesas 2005. gada 18. oktobra lēmuma par prasītājas atlaišanu pēc pārbaudes laika atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 281, 18.11.2006., 49. lpp.