Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 18 octombrie 2007 - Krcova/Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

(Cauza F-112/06)1

(Funcţie publică - Funcţionar aflat în perioada de probă - Articolul 34 din Statutul funcţionarilor -Concedierea unui funcţionar aflat în perioada de probă - Putere de apreciere - Obligaţia de motivare - Obligaţia de solicitudine - Principiul bunei administrări)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Erika Krcova (Trnava, Slovacia) (reprezentanţi: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocats)

Pârâtă: Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene (reprezentant: M. Schauss)

Obiectul

Anularea deciziei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene din 18 octombrie 2005 privind concedierea reclamantei la sfârșitul perioadei de probă a acesteia

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 281, 18.11.2006, p. 49.