Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 18. oktobra 2007 - Krcova proti Sodišču

(Zadeva F-112/06)1

(Javni uslužbenci - Uradnik na poskusnem delu - Člen 34 Kadrovskih predpisov - Odpoved delovnega razmerja uradnika na poskusnem delu - Odločanje po prostem preudarku - Dolžna skrbnost - Načelo dobrega upravljanja)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Erika Krcova (Trnava, Slovaška) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Sodišče Evropskih skupnosti (zastopnik: M. Schauss)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Sodišča z dne 18. oktobra 2005 o odpovedi delovnega razmerja tožeče stranke na koncu njenega obdobja poskusnega dela.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Stranki nosita svoje stroške.

____________

1 - UL C 281, 18.11.2006, str. 49.