Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 18 oktober 2007 - Krcova mot Europeiska gemenskapernas domstol

(Mål F-112/06)1

(Offentlig tjänst - Provanställd tjänsteman - Artikel 34 i tjänsteföreskrifterna - Uppsägning av en provanställd tjänsteman - Utrymme för skönsmässig bedömning - Motiveringsskyldighet - Omsorgsplikt - Principen om god förvaltningssed)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Erika Krcova (Trnava, Slovakien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol (ombud: M. Schauss)

Saken

Ogiltigförklaring av domstolens beslut av den 18 oktober 2005 att säga upp sökanden efter avslutad provanställning.

Domslut

Överklagandet ogillas.

Vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 281, 18.11.2006, s. 49.