Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 25. října 2007 - Milella a Campanella v. Komise

(Věc F-71/05)1

(Veřejná služba - Úředníci - Volby - Výbor zaměstnanců - Jmenování zástupců místního oddělení výboru zaměstnanců Komise působícího v Lucemburku při Ústředním výboru zaměstnanců Komise - Zásada celkového poměrného rozdělení podle volebních výsledků - Žaloba na neplatnost - Přípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Arcangelo Milella (Niederanven, Lucembursko) a Delfina Campanella (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: M.-A. Lucas)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a H. Kraemer)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise, kterými byli jmenováni zástupci Lucemburského místního výboru zaměstnanců (LMVZ) při Ústředním výboru zaměstnanců (ÚVZ), jakož i určení protiprávnosti rozhodnutí LMVZ

Výrok rozsudku

Rozhodnutí generálního ředitele generálního ředitelství pro personál a administrativu Komise Evropských společenství ze dne 18. dubna 2005 se zrušuje v rozsahu, v němž výslovně vyzývá místní oddělení výboru zaměstnanců Komise působící v Lucemburku, aby respektovalo "pokyny obsažené v tomto rozhodnutí".

Rozhodnutí generálního ředitele generálního ředitelství pro personál a administrativu Komise Evropských společenství ze dne 11. května 2005 se zrušuje.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 229, 17.9.2005, s. 36.