Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2007. október 25-i ítélete - Milella és Campanella kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-71/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Választások - Személyzeti Bizottság - A Luxemburgi Helyi Személyzeti Bizottság képviselőinek a Központi Személyzeti Bizottságba történő jelölése - A választási eredményekkel arányos teljes elosztás elve - Megsemmisítés iránti kereset - Elfogadhatóság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Arcangelo Milella (Niederanven, Luxemburg) és Delfina Campanella (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: M.-A. Lucas)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és H. Kraemer)

Az ügy tárgya

A Luxemburgi Helyi Személyzeti Bizottság (CLPL) képviselőinek a Központi Személyzeti Bizottságba (CCP) történő jelölésére vonatkozó bizottsági határozat megsemmisítése, valamint a CLPL határozatai jogellenességének megállapítása iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a Bizottság Személyzeti és Igazgatási Főigazgatósága főigazgatójának 2005. április 18-i határozatának azt a részét, amelyben az hivatalosan felhívta a Luxemburgi Helyi Személyzeti Bizottságot "[az adott] határozatban foglalt iránymutatások" betartására.

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a Bizottság Személyzeti és Igazgatási Főigazgatósága főigazgatójának 2005. május 11-i határozatát.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 229., 2005.9.17., 36. o.