Language of document :

Civildienesta tiesas (otrās palātas) 2007. gada 25. oktobra spriedums - Milella un Campanella/Komisija

(lieta F-71/05)1

Civildienests - Ierēdņi - Vēlēšanas - Personāla komiteja - Komisijas Luksemburgas Vietējās personāla komitejas nodaļas pārstāvju norīkošana Komisijas Centrālajā personāla komitejā - Princips par kopēju proporcionālu sadalījumu pa vēlēšanu rezultātiem - Prasība atcelt tiesību aktu - Pieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Arcangelo Milella, Niederanven (Luksemburga) un Delfina Campanella, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - M.-A. Lucas)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Kraemer)

Priekšmets

Atcelt Komisijas lēmumu par Luksemburgas Vietējās personāla komitejas (LVPK) pārstāvju norīkošanu Centrālajā personāla komitejā (CPK), kā arī atzīt LVPK lēmumu prettiesiskumu

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Kopienu Komisijas "Personāla un administrācijas" ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora 2005. gada 18. aprīļa lēmumu atcelt, jo tā ir formāli aicinājusi Luksemburgas Vietējās personāla komitejas nodaļu ievērot "šajā lēmumā minētos norādījumus";

Eiropas Kopienu Komisijas "Personāla un administrācijas" ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora 2005. gada 11. maija lēmumu atcelt;

prasību pārejā daļā noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 229, 17.09.2005., 36. lpp.