Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 25 octombrie 2007 - Milella și Campanella/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-71/05)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Alegeri - Comitetul pentru personal- Desemnarea reprezentanţilor secţiunii locale a comitetului pentru personal al Comisiei repartizat în Luxemburg în comitetul central pentru personal al Comisiei - Principiul unei repartizări globale proporţionale cu rezultatelor electorale - Acţiune în anulare - Admisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Arcangelo Milella (Niederanven, Luxemburg) și Delfina Campanella (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: M.-A. Lucas)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: J. Curall și H. Kraemer)

Obiectul

Anularea deciziilor Comisiei privind desemnarea reprezentanţilor Comitetului local pentru personal din Luxemburg (CLPL) în Comitetul central pentru personal (CCP), precum și constatarea ilegalităţii deciziilor CLPL.

Dispozitivul

Anulează decizia din 18 aprilie 2005 a directorului general al Direcţiei Generale "Personal și administraţie" din Comisia Comunităţilor Europene întrucât a invitat în mod formal secţiunea locală a comitetului pentru personal al Comisiei repartizat în Luxemburg să respecte "indicaţii[le] menţionate în prezenta decizie".

Anulează decizia din 11 mai 2005 a directorului general al Direcţiei Generale "Personal și administraţie" a Comisiei Comunităţilor Europene.

Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

Obligă Comisia Comunităţilor Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 229, 17.9.2005, p. 36.