Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 25. októbra 2007 - Milella a Campanella/Komisia

(vec F-71/05)1

(Verejná služba - Úradníci - Voľby - Výbor zamestnancov - Menovanie zástupcov miestneho oddelenia výboru zamestnancov Komisie pôsobiaceho v Luxemburgu v ústrednom výbore zamestnancov Komisie - Zásada celkového pomerného rozdelenia podľa volebných výsledkov - Žaloba o neplatnosť - Prípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Arcangelo Milella (Niederanven, Luxembursko) a Delfina Campanella (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: M.-A. Lucas)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a H. Kraemer)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí Komisie, ktorými boli menovaní zástupcovia Luxemburského miestneho výboru zamestnancov (LMVZ) v Ústrednom výbore zamestnancov (ÚVZ), ako aj určenie nezákonnosti rozhodnutí LMVZ

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva "Personál a administratíva" Komisie Európskych spoločenstiev z 18. apríla 2005 sa zrušuje v rozsahu, v ktorom výslovne vyzýva miestne oddelenie výboru zamestnancov Komisie pôsobiace v Luxemburgu, aby dodržovalo "pokyny uvedené v tomto rozhodnutí".

2.    Rozhodnutie generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva "Personál a administratíva" Komisie Európskych spoločenstiev z 11. mája 2005 sa zrušuje.

3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 229, 17.9.2005, s. 36.