Language of document :

Valitus, jonka Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicas Ltd on tehnyt 8.12.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-253/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd ja Akcros Chemicals Ltd v. Euroopan yhteisöjen komissio, 17.9.2007 antamasta tuomiosta

(Asia C-550/07 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Akzo Nobel Chemicals Ltd, Akcros Chemicas Ltd (edustajat: advocaat C. Swaak, advocaat M. Mollica ja advocaat M. van der Woude)

Muut osapuolet: Euroopan yhteisöjen komissio, Council of Bars and Law Societies of European Union, Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, Association européenne des juristes d'entreprise (AEJE), American Corporate Counsel Association (ACCA) - European Chapter, International Bar Association

Vaatimukset

Valittajat vaativat, että yhteisöjen tuomioistuin

kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 17.9.2007 asiassa T-253/03 antaman tuomion siltä osin kuin siinä hylättiin vaatimus asianajajien ja asiakkaiden välisen yhteydenpidon luottamuksellisuuden suojasta (LPP) Akzo Nobelin yrityslakimiesten kanssa käydyn yhteydenpidon osalta

hylkää komission 8.5.2003 tekemän päätöksen siltä osin kuin siinä kieltäydyttiin palauttamasta Akzo Nobelin yrityslakimiesten kanssa käytyä sähköpostikirjeenvaihtoa (osa B-sarjan asiakirjoista)

velvoittaa komission korvaamaan tästä valituksesta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydystä oikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut siltä osin kuin ne koskevat tässä valituksessa esitettyä valitusperustetta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat katsovat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi yhteisön oikeutta hylätessään tämän kanteen. Valittajat katsovat erityisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on sillä, että se noudatti tiukasti yksipuoleista ja sanamuodon mukaista tulkintaa asiassa AM & S Europe v. vastaan komissio annetussa tuomiossa1 olevista muutamista kohdista:

1. antanut luottamuksellisuuden suojan periaatteelle, sellaisena kuin se selitettiin asiassa AM & S Europe vastaan komissio annetussa tuomiossa, väärän tulkinnan ja loukannut tällä yhdenvertaisuusperiaatetta (B-osa)

2. toissijaisesti se on loukannut sillä, että kieltäytyi tulkitsemasta uudelleen luottamuksellisuuden suojan periaatetta oikeudellisen ympäristön merkityksellisen kehityksen valossa, puolustautumisoikeuksien suojaa ja oikeusvarmuutta koskevia yleisiä periaatteita (C-osa) ja

3. ainakin se on rikkonut EY 5 artiklaa (toimivallan osoittamista koskeva periaate) ja kansallista oikeudenkäyntimenettelyä koskevaa itsemääräämisperiaatetta (D-osa).

____________

1 - Asia 155/79, Kok. 1982, s. 1575.