Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2007. december 18-i ítélete (a Bundesfinanzhof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt kontra Finanzamt Offenburg

(C-281/06. sz. ügy)1

(Szolgáltatásnyújtás szabadsága - Mellékfoglalkozásként végzett oktatói tevékenység - A "díjazás" fogalma - Költségtérítés - Az adómentességre vonatkozó szabályozás - Feltételek - Belföldi egyetem által fizetett díjazás)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt

Alperes: Finanzamt Offenburg

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Bundesfinanzhof - Az EK 49. és 149. cikk értelmezése - Közjogi jogi személynél (egyetem), mellékállásban végzett tanári tevékenység, amelynek ellentételezése költségtérítésnek tekinthető - Olyan nemzeti szabályozás, amely az ilyen ellentételezések tekintetében előírt adókedvezményt a tagállamban honos közjogi jogi személyek által fizetett ellentételezésekre korlátozza.

Rendelkező rész

Az EK 49. cikk hatálya alá tartozik egy másik tagállam területén található közjogi jogi személy, jelen esetben egy egyetem alkalmazásában, valamely tagállam adóalanya által végzett tanári tevékenység akkor is, ha azt mellékállásban, mintegy tiszteletbeli tevékenységként végzik.

Nem igazolja közérdeken alapuló kényszerítő ok a szolgáltatásnyújtás szabadságának azon korlátozását, amelynek értelmében egy nemzeti szabályozás az adómentesség alkalmazását belföldön letelepedett egyetemek - közjogi jogi személyek - által a mellékfoglalkozásként végzett oktatói tevékenység ellentételezéseként fizetett díjazásra tartja fenn, és megtagadja más tagállamban letelepedett egyetemek által fizetett díjazások esetén.

Az a tény, hogy a tagállamok hatáskörébe tartozik oktatási rendszerük szervezetéről való döntés, nem teszi a közösségi joggal összeegyeztethetővé azt a nemzeti szabályozást, amely az adómentességet a tevékenységüket belföldi állami egyetemek alkalmazásában vagy megbízásából végző adóalanyok számára tartja fenn.

____________

1 - HL C 224., 2006.9.16.