Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2007. gada 18. decembra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt/Finanzamt Offenburg

(lieta C-281/06) 1

Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Papildu mācību darbs - "Darba samaksas" jēdziens - Profesionālās darbības izmaksu atlīdzība - Tiesiskais regulējums nodokļu atbrīvojumu jomā - Nosacījumi - Valsts universitātes pārskaitītais atalgojums

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof (Vācija)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Hans-Dieter Jundt, Hedwig Jundt

Atbildētājs: Finanzamt Offenburg

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Bundesfinanzhof - EKL 49. un 149. panta interpretācija - Mācību darbs, kas veikts kā papildu profesionālā darbība publisko tiesību juridiskas personas (universitātes) labā par atalgojumu, kuru var uzskatīt par izmaksu atlīdzību - Valsts tiesiskais regulējums, kas nodokļu atbrīvojumu, kas paredzēts šādam atalgojumam, attiecina tikai uz atalgojumu, kas saņemts no dalībvalstī reģistrētām publisko tiesību iestādēm

Rezolutīvā daļa:

mācību darbs, ko ir veicis kādas dalībvalsts nodokļu maksātājs citā dalībvalstī esošas publisko tiesību juridiskas personas, šajā gadījumā - universitātes, labā, ietilpst EKL 49. panta piemērošanas jomā, pat ja tas tiek veikts papildus un gandrīz bezatlīdzības darba līmenī;

pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojums, kas rodas tādēļ, ka valsts tiesiskais regulējums paredz piemērot ienākuma nodokļa atbrīvojumu atalgojumam, ko par papildu mācību darbu pārskaitījušas universitātes, publisko tiesību juridiskas personas, kas reģistrētas valsts teritorijā, un to atteikt, ja šo atalgojumu pārkaita universitāte, kas ir reģistrēta citā dalībvalstī, nav pamatots ar primārajiem vispārējo interešu apsvērumiem;

tas, ka dalībvalstis ir kompetentas patstāvīgi pieņemt lēmumus par savas izglītības sistēmas organizēšanu, nevar padarīt ar Kopienu tiesībām saderīgu valsts tiesisko regulējumu, kas paredz nodokļu atbrīvojuma piemērošanu nodokļu maksātājiem, kuri veic darbības valsts publisko tiesību universitāšu labā un vārdā.

____________

1 - OV C 224, 16.09.2006.