Language of document :

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 23.10.2007 (Verwaltungsgericht Aachenin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Rhiannon Morgan (C-11/06) v. Bezirksregierung Köln ja Iris Bucher (C-12/06) v. Landrat des Kreises Düren

(Yhdistetyt asiat C-11/06 ja 12/06)1

(Unionin kansalaisuus - EY 17 ja EY 18 artikla - Opintotuen epääminen jäsenvaltion kansalaisilta, jotka opiskelevat jossain toisessa jäsenvaltiossa - Vaatimus siitä, että jossain toisessa jäsenvaltiossa suoritettavien opintojen on oltava jatkoa aiemmin vähintään yhden vuoden ajan siinä jäsenvaltiossa, josta opiskelija on kotoisin, sijaitsevassa laitoksessa suoritetuille opinnoille)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Aachen

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Rhiannon Morgan (C-11/06) ja Iris Bucher (C-12/06)

Vastaajat: Bezirksregierung Köln (C-11/06) ja Landrat des Kreises Düren (C-12/06)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Verwaltungsgericht Aachen - EY 17 ja EY 18 artiklan tulkinta - Opintotuen (Ausbildungsförderung) epääminen Saksan kansalaiselta, joka asuu ja suorittaa opintojaan toisessa jäsenvaltiossa, sillä perusteella, että hän ei ole suorittanut vähintään ensimmäistä vuotta opinnoistaan saksalaisessa oppilaitoksessa

Tuomiolauselma

Pääasioissa kyseessä olevien olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa edellytys, jonka mukaan sellaisen opintotuen saamiseksi, joka myönnetään muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonka kansalaisia kyseisten tukien hakijoina olevat opiskelijat ovat, suoritettaviin opintoihin, näiden opintojen on oltava jatkoa siinä jäsenvaltiossa, josta tukea hakevat opiskelijat ovat kotoisin, vähintään vuoden ajan kestäneille opinnoille, on ristiriidassa EY 17 ja EY 18 artiklan kanssa.

____________

1 - EUVL C 121, 20.5.2006.