Language of document :

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 23 oktober 2007 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Aachen - Duitsland) - Rhiannon Morgan (C-11/06) / Bezirksregierung Köln / Iris Bucher (C-12/06) / Landrat des Kreises Düren

(Gevoegde zaken C-11/06 en C-12/06)1

(Burgerschap van Unie - Artikelen 17 EG en 18 EG - Weigering van studietoelage aan onderdanen van lidstaat die in andere lidstaat studeren - Vereiste dat opleiding in andere lidstaat voortzetting vormt van opleiding die eerder gedurende ten minste één jaar aan instelling in lidstaat van herkomst is gevolgd)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgericht Aachen

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Rhiannon Morgan (C-11/06), Iris Bucher (C-12/06)

Verwerende partijen: Bezirksregierung Köln (C-11/06), Landrat des Kreises Düren (C-12/06)

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Verwaltungsgericht Aachen - Uitlegging van de artikelen 17 en 18 EG-Verdrag - Weigering om een studietoelage ("Ausbildungsförderung") toe te kennen aan een eigen onderdaan die in een andere lidstaat verblijft en daar studeert, op grond dat hij niet ten minste het eerste studiejaar aan een op nationaal grondgebied gelegen instelling heeft gevolgd

Dictum

De artikelen 17 EG en 18 EG verzetten zich in omstandigheden zoals die welke in de hoofdgedingen aan de orde zijn, tegen een voorwaarde volgens welke een student slechts in aanmerking kan komen voor een studietoelage voor een opleiding in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit heeft, indien die opleiding de voortzetting is van een gedurende ten minste één jaar in de lidstaat van herkomst van deze student gevolgde opleiding.

____________

1 - PB C 121 van 20.5.2006.