Language of document :

Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 23 octombrie 2007 (cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgericht Aachen - Germania) - Rhiannon Morgan (C-11/06)/Bezirksregierung Köln, Iris Bucher (C-12/06)/Landrat des Kreises Düren

(Cauze conexate C-11/06 și C-12/06)1

(Cetățenia Uniunii - Articolele 17 CE și 18 CE - Refuzul de a acorda beneficiul ajutorului pentru formare resortisanților unui stat membru care efectuează studiile într-un alt stat membru - Cerința continuității între studiile efectuate într-un alt stat membru și cele efectuate anterior timp de cel puțin un an într-o instituție situată pe teritoriul național al statului membru de origine)

Limba de procedură: germana

Instanţa de trimitere

Verwaltungsgericht Aachen

Părţile din acţiunea principală

Reclamante: Rhiannon Morgan (C-11/06), Iris Bucher (C-12/06)

Pârâţi: Bezirksregierung Köln C-11/06), Landrat des Kreises Düren (C-12/06)

Obiectul

Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare - Verwaltungsgericht Aachen - Interpretarea articolelor 17 CE și 18 CE - Refuzul de a acorda beneficiul ajutorului pentru formare ("Ausbildungsförderung") unui resortisant naţional care are reședinţa și care efectuează studiile într-un alt stat membru pe motivul că nu a efectuat cel puţin primul an al acestor studii într-o instituţie situată pe teritoriul naţional

Dispozitivul

Articolele 17 CE și 18 CE se opun, în împrejurări precum cele din acțiunile principale, unei condiții potrivit căreia, pentru a putea beneficia de ajutoare pentru formare acordate pentru studiile efectuate într-un alt stat membru decât cel ai cărui resortisanți sunt studenții care solicită beneficiul unor astfel de ajutoare, aceste studii trebuie să reprezinte continuarea unei formări de cel puțin un an efectuate pe teritoriul statului membru de origine al acestor studenţi.

____________

1 - JO C 121, 20.5.2006.